Register, upload AVATAR, save SCORES, meet FRIENDS!
Register

Ky është një kuiz nga Anatomia.Në këtë kuiz janë pyetje për sistemin nervor qendror apo për anatominë e tij.Kuizi përmban 10 pyetje me nga 4 opcione apo përgjigje ku vetëm njëra është e saktë. Zgjidhni përgjigjet e sakta rreth sistemit nervor qendror apo anatomisë së tij.

Game Stats

Game Played 8 Times!

Game Tags

, , , , , , , , ,

Game Categories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top